Onze waarden

Kwaliteit
CSR stresscoaching is gericht op duurzaam herstel. We stellen dan ook hoge eisen aan de kwaliteit van onze stresscoaches. Zij hebben ruime ervaring in begeleiden van mensen met stressklachten, bieden goede resultaten en tevreden cliënten. CSR monitort coaches en coachingstrajecten via periodieke rapportages en evaluaties. Jaarlijkse bijscholing is een verplichting.

Transparantie
'What you see is what you get' is het uitgangspunt bij de opdrachten die we uitvoeren. We zijn realistisch in het stellen van doelen. Aan onze onderzoeken verbinden we de voorwaarde dat een aantal van de vastgestelde knelpunten ook werkelijk wordt aangepakt. We maken duidelijke afspraken met onze opdrachtgevers over inhoud, kosten en tijdplanning, leggen die vast en houden ons daar aan.
In onze leveringsvoorwaarden staat helder beschreven wat de rechten en plichten zijn voor u als opdrachtgever en voor ons als opdrachtnemer. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Integriteit
CSR stresscoaches conformeren zich aan onze Gedragscode, die is gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Ook hebben we een Klachtenreglement dat de belangen van onze cliënten beschermt. Het adres van de Klachtencommissie is Postbus 45, 4230 BA Meerkerk.

Privacy
CSR respecteert je privacy en gaat zeer zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. In ons privacyreglement lichten we toe wat voor informatie we over jou verzamelen en wat we daarmee doen. Voor vragen en verzoeken over je gegevens kun je altijd contact met ons opnemen.

Download hier de leveringsvoorwaarden
Download hier de gedragscode
Download hier het klachtenreglement
Download hier ons privacyreglement