Aanpak agressie

Veroorzaken agressieve, dreigende klanten of cliënten overlast? Hebben uw medewerkers te maken met spanning door onprettige klantcontacten? Kosten agressie incidenten uw organisatie tijd en geld? Als werkgever bent u verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen agressie op het werk. Hoe pakt u dat aan?

De agressie-aanpak van CSR is goedgekeurd door de Inspectie SZW en is gericht op de 11 aandachtgebieden die daartoe zijn opgesteld.

Vanuit onze expertise bieden we praktische en concrete adviezen, zowel inhoudelijk als op procesniveau.  We ondersteunen bij het opstellen en aanpassen huisregels, agressiebeleid- en -protocol, maar geven ook advies ten aanzien van alarmeringsmiddelen en registratiesysteem. Uiteraard is begeleiding bij de procesaanpak en implementatie van de agressiemaatregelen (intake gesprek MT, probleemanalyse, installeren werkgroep, uitwerken maatregelen, voortgangsbewaking en uitrollen aanpak) ook mogelijk.