Aanpak werkdruk met Werkdruk Wegwijzer van TNO

CSR begeleidt bedrijven bij de aanpak van werkdruk met de Werkdruk Wegwijzer van TNO. Dit is een online instrument dat TNO Innovation for life in opdracht van het ministerie van SZW een ontwikkelde en dat bedrijven gestructureerd door de aanpak van werkdruk leidt. Daarnaast heeft TNO contact gezocht met organisaties, waaronder CSR Centrum, die bedrijven kunnen ondersteunen bij het doorlopen van de 5 stappen van de Werkdruk Wegwijzer; van inventarisatie tot evaluatie. De praktijk leert namelijk dat het bedrijven vaak ontbreekt aan capaciteit of kennis en vaardigheden om dergelijke projecten tot een succesvol einde te brengen …. of er alleen al aan te beginnen.

Wij kunnen u hierbij helpen door de uitvoering van sommige stappen uit handen nemen, of u te begeleiden bij het zelf doorlopen van de stappen. TNO heeft ons gevraagd èn opgeleid om op deze wijze de implementatie van de Werkdruk Wegwijzer te bevorderen.

Download onze flyer Werkdruk Wegwijzer