deskundig

CSR voert, al jarenlang en naar tevredenheid, opdrachten uit op brancheniveau, onder meer voor de overheid, de bouwbranche en woningcorporatiesector. CSR-coaching op organisatieniveau is door het Ministerie van SZW benoemd tot good practice op het gebied van duurzame inzetbaarheid en onze agressie-aanpak voldoet aan de eisen die de Inspectie SZW daaraan stelt.

Projecten worden uitgevoerd conform vastgelegde afspraken en met een strikte bewaking van doelen, planning en budget.

Evaluaties van opdrachtgevers op organisatie- en brancheniveau bewijzen dat CSR zich houdt aan gemaakte afspraken.

De individuele coaching van werknemers met werkstressklachten is evidence based. Inzichten vanuit diverse wetenschappelijke disciplines en gevalideerde vragenlijsten vormen de basis voor deze begeleiding. De werkdrukvoorziening voor de bouw (individuele stresscoaching door CSR Centrum) werd beloond met de publieksprijs in het kader van de 'Goede Praktijken Competitie'.