Dialoogbijeenkomsten met medewerkers

Geven uw medewerkers aan dat zij te weinig gehoord worden en wilt u meer draagvlak creëren en ideeën van de werkvloer benutten? Maar bent bezorgd over het ontstaan van een klaagcultuur, een ‘wij-zij’ stellingname of dat het u eindeloos tijd kost en u de ‘macht’ uit handen geeft als u medewerkers meer inspraak geeft?

CSR begeleidt constructief bijeenkomsten om:

  1. te inventariseren wat de knelpunten zijn (van zowel management als medewerkers)

  2. te inventariseren welke oplossingen en maatregelen mogelijk zijn

  3. hier met elkaar keuzes in te maken

  4. verwachtingen uit te wisselen en afspraken te maken over de uitvoering en resultaten

  5. een concreet èn gedragen plan van aanpak te maken.

De gang erin houden bij de uitvoering door een stimulerende voortgangsbewaking en een (eenvoudige) effectmeting – resultaat zichtbaar maken- hoort daar wat ons betreft bij.