drs. Joke Koster MWO

 

 

 

 

 

 

Joke is sinds 2009 als bedrijfskundige en arbeid- & organisatiedeskundige verbonden aan CSR Centrum.
Ze is manager van CSR In Bedrijf en adviseert bedrijven op het gebied van stressmanagement. Twee van de projecten waarbij Joke als adviseur betrokken was, zijn in 2012 door het Ministerie van SZW uitgeroepen tot Good Practice op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid

Vanaf 1987 is Joke achtereenvolgens werkzaam geweest als communicatietrainer, organisatieadviseur, kwaliteitsmanager, arbeid- & organisatiedeskundige en MT-lid van een arbodienst. In dit kader heeft zij leiding gegeven aan veel projecten, waaronder ISO-certificering, efficiencytrajecten, RI&E’s en werkdrukprojecten. Daarnaast heeft zij bij projecten geadviseerd op het gebied van strategieformulering, werkplezier, aanpak van werkdruk en agressie. Daarbij fungeert ze als onderzoeker, begeleidt projectgroepen en dialoogbijeenkomsten en adviseert over mogelijke interventies. Als trainer heeft zich met name gespecialiseerd in Planmatig Werken en Omgaan Met Verandering.

Joke’s adviesstijl kenmerkt zich door een pragmatische en gestructureerde aanpak; zij schakelt graag tussen verschillende doelgroepen en houdt zich bezig met het creëren van draagvlak.