drs. Marieke Bergman

Marieke is sinds 2010 als arbeid- & organisatiepsycholoog (Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie) verbonden aan CSR Centrum.
Ze adviseert bedrijven op het gebied van stressmanagement en ze is projectleider bij grotere brancheprojecten zoals het project FLOW Arbo Portal van de sector Woningcorporaties.

Van 1991 tot 2008 werkte Marieke voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Ze startte als personeels- en organisatieadviseur en begeleidde daarna als HR-manager diverse reorganisatietrajecten en fusies. Vervolgens werkte ze binnen een interne arbodienst, o.a. als mediator, trainer, adviseur en projectleider. Ze werd manager van de Preventie Unit (bedrijfsmaatschappelijke werk en organisatieadvies) en lid van het Management Team van de arbodienst en adviseerde MT’s van business units en Raad van Bestuur over sociaal beleid (vitaliteit, verzuim, inzetbaarheid, werkbeleving, psa).

Marieke heeft naast haar werk voor CSR Centrum ruim 5 jaar haar eigen adviesbureau Marcant met opdrachtgevers in profit- en non profit-sector (universiteit, ziekenhuis, zorg- en welzijnsinstellingen)