Kwaliteitsverbetering van (werk)overleg

‘We namen een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was’
Wilt u de effectiviteit van het werkoverleg vergroten: efficiënter vergaderen, meer gestructureerd overleg, minder herhaling en uitwijding, concrete besluiten, actie-afspraken? Het werkoverleg benutten als uitwissel- en inspraakmoment inclusief besluitvorming waardoor processen versnellen en de communicatie verbetert?

CSR biedt concrete hulpmiddelen en ondersteuning aan het team en de voorzitter, zoals voorbespreking met de voorzitter: opbouw / rolverdeling / werkvormen, implementeren van hulpmiddelen, observeren en nabespreken: wat gaat goed, wat kan beter en hoe doet u dat, praktisch en concreet.