Onderzoek bronnen werkstress

U wilt inzicht in oorzaken & gevolgen van knelpunten in de werksituatie? Of een breder (wetenschappelijk) onderzoek dat ook geschikt is als MTO of als onderdeel van de RI&E? Een onderzoek waar alle medewerkers van (een deel van) uw organisatie bij betrokken zijn en waarvan de resultaten afgezet kunnen worden tegen de branche als geheel? Een onderzoek dat niet in de la belandt, maar dat u concreet en effectief benut?

CSR heeft ruime ervaring met het succesvol opzetten en uitvoeren van onderzoeken en maakt gebruik van gevalideerde en betrouwbare onderzoeksmethodieken, o.a. via SKB. Wij stellen wel één belangrijke voorwaarde bij het doen van onderzoek en dat is, dat u tenminste 3 verbeteracties uitvoert op basis van de onderzoeksresultaten. Bij geconsteerde stressbronnen reiken wij ideeën aan die hun effect in de praktijk hebben bewezen.

Respect naar deelnemers en concrete, zichtbare verbeteracties met meetbaar resultaat zijn namelijk fundamentele pijlers van onze aanpak.