Onze diensten

Procesbegeleiding

  • Aanpak werkdruk: met de Werkdruk Wegwijzer van TNO begeleiden wij u bij de aanpak van werkdruk; van de inventarisatie tot de evaluatie.
  • Onderzoek naar bronnen van werkstress: doelgericht (vragenlijst)onderzoek waar medewerkers zich bij betrokken voelen.

Projectbegeleiding

  • Prettige effectieve projectbeleiding: waarbij kennis en vaardigheden in de organisatie zelf worden gebracht.
  • Dialoogbijeenkomsten met medewerkers: om draagvlak te creëren bij veranderingen en ideeën van de werkvloer te benutten.
  • Kwaliteitsverbetering werkoverleg: voor effectiever werkoverleg en verbeteren interne communicatie door het werkoverleg te benutten als uitwissel- en/of inspraakmoment.
  • Training/workshops stressmanagement: stress leren herkennen, signaleren en hanteren - stressmanagement voor leidinggevenden - planmatig werken.

Individuele stresscoaching reduceert verzuim
De coaching focust zich op stressreductie in lichaam, geest en gedrag met als doel het verhogen van de belastbaarheid van de individuele werknemer. Het resultaat:
      * meer energie (lichaam)
      * verhoogd concentratievermogen (geest)
      * verbeterd zelfinzicht en zelfmanagement (gedrag)