Training/workshops stressmanagement

Organisatieveranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgen vormen de dagelijkse business. In veel bedrijven zorgt dit voor onrust, weerstand en ‘gedoe’. Bedrijven en medewerkers die over competenties en vaardigheden beschikken om effectief met veranderingen en vooral de ‘negatieve bijproducten’ ervan om te gaan, hebben dan ook een grote voorsprong.

CSR workshops en trainingen bieden ondersteuning op maat bij het (weer) werken vanuit rust en energie en het leren omgaan met continue veranderingen in het werk.

Workshop 'Energiemanagement' voor medewerkers
Medewerkers weten hoe zij gezonder en vitaler kunnen werken en leven en maken een persoonlijk actieplan. Geen grootscheepse ommezwaai, maar met haalbare en succesvolle stappen werken aan een beter energiemanagement.

Workshop 'Stressmanagement' voor leidinggevenden
Leidinggevenden kunnen werkdruk en stress in hun team en bij hun medewerkers niet alleen herkennen maar krijgen ook praktische handvatten om het te voorkomen, aan te pakken of ondersteuning te bieden, zodat ze hun managersrol ook op dit gebied goed kunnen invullen.

Workshop 'Omgaan met veranderingen'
Mensen zijn gewoontedieren en echte verandering bewerkstelligen en borgen – het doorbreken van gewoontes – kost tijd en moeite. Voor medewerkers kan dit veel stress opleveren, waardoor beoogde veranderingen onnodig vertragen. Met deze workshop krijgen medewerkers inzicht in het eigen veranderingsproces en worden ze gestimuleerd om de volgende stap hierin te zetten. Zo houdt u medewerkers gemotiveerd.

Training 'Planmatig werken' (gebaseerd op principes van Benedictijns timemanagement)
Deze training is gericht op slimmer omgaan met tijd waardoor je effectiever werkt. Focus houden op dat wat echt belangrijk is, zodat resultaat wordt geleverd. Niet gejaagd, maar vanuit rust. Ontspanning benutten om op te laden, zonder te blijven malen over wat er allemaal nog gedaan moet worden. Met veel praktische maatregelen, tips en persoonlijke coaching.