Bijscholing psycho-biologische stresscoaching

voor de POH-GGZ en huisarts

In het kort: wat houdt deze cursus in
Speciaal voor de POH-GGZ en de huisarts bieden wij een verkorte specialisatiecursus, die je een krachtige aanpak geeft op drie niveaus: lichaam, psyche en gedrag. Je leert en oefent met de aspecten uit de CSR-Methode die relevant zijn voor het werk in de huisartsenpraktijk.
Niveau: post-HBO
Duur: 1 dag en 2 keer een dagdeel
Studiebelasting: 15 contacturen + ca. 24 uur zelfstudie
Data: 15 mei (hele dag), 29 mei (middag), 12 juni (middag)
Locatie: Champ’Aubert te Driebergen
Accreditatie: voor de POH-GGZ en huisarts: in aanvraag
Kosten: € 750,- exclusief btw
Schrijf je direct in

Je wilt je patiënten met stressklachten meer bieden: stressgerelateerde problematiek herkennen, kunnen uitleggen wat er aan de hand is, en effectieve interventies bieden

Als huisarts en POH-GGZ zie je steeds meer patiënten met klachten die voortkomen uit langdurige overbelasting. Zij geven aan vermoeid te zijn, zich opgejaagd te voelen en stemmingsklachten te hebben. Sommige patiënten hebben ook hinder van verminderd cognitief functioneren.

De eerste stap die mensen vaak zetten, is een bezoek aan de huisarts of POH-GGZ. Voor het merendeel van de patiënten is het prettig bij hun eigen huisarts of POH-GGZ behandeld te kunnen worden voor hun stressklachten, omdat het laagdrempelig is en de kosten vergoed worden. Bovendien kan er makkelijk verwezen worden mocht een intensiever of aanvullend traject nodig zijn.

Je verbreedt je psycho-biologische kennis van stress en kunt een betere inschatting maken wat elke patiënt nodig heeft

CSR Centrum biedt een integrale aanpak om stressproblematiek te herkennen en behandelen. Integraal, want lichaam, psyche en sociale omgeving spelen allemaal een rol bij stress en overbelasting. En dus ook bij de begeleiding ervan. Door de brede visie wordt glashelder welk gedrag de gezondheid positief beïnvloedt, en welk gedrag juist schadelijk is. 

CSR staat voor een wetenschappelijk onderbouwde visie en een beproefde aanpak

CSR staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien van de schadelijke effecten die ontstaan als gevolg van chronische stress. De CSR®-Methode is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor het begrijpen, herkennen en behandelen van stressproblematiek. We brengen deze methodiek al meer dan 20 jaar in de praktijk en dat zorgt voor tevreden patiënten, die begrijpen wat er met hen aan de hand is én opknappen.

Wat je leert:

 • een integrale ‘body-mind’ visie op stress
 • de psycho-fysiologische effecten van langdurige overbelasting
 • betere diagnostische vaardigheden, waardoor je stressproblematiek nauwkeuriger herkent en beoordeelt ( mild/matig/ernstig)
 • inschatten of een verwijzing naar een psycholoog of psychiater nodig is
 • interventies voor opbouwen van vitaliteit en versterking van de zelfmanagementvaardigheden
 • aanscherping van de re-integratie begeleiding
 • oefenen met onderzoek, psycho-educatie en interventies bij eigen casussen.

We bieden je een heldere visie, een praktisch kader, veel interventies en materialen 

Je krijgt van ons een praktisch kader voor beoordeling van de klachten en inzicht in verschillende typen interventies. Daarbij horen veel praktische materialen, zowel voor je inventariserend onderzoek en als voor je begeleiding bij het herstelproces. We bieden de informatie interactief aan, er is veel tijd voor praktijkvoorbeelden met inbreng van – en antwoord op eigen vragen en/of cases.

Kennisdoelen
Na afloop van de cursus weet je:

 • welke psycho-biologische processen betrokken zijn bij energiemobilisatie, stress en herstel
 • wat chronische stress is en hoe dit uit te leggen aan de cliënt
 • tot welke klachten en ziekten chronische stress kan leiden
 • stressproblematiek te onderscheiden van andere klachten
 • de CSR Vragenlijst Stressklachten te gebruiken en te interpreteren (naast de 4DKL en eventueel de BAT)
 • welke factoren stressproblematiek gunstig dan wel ongunstig beïnvloeden
 • hoe het herstelproces verloopt en welk gedrag, factoren en interventies duurzaam herstel bevorderen
 • waarop te letten bij re-integratie en wat jouw rol daarbij is als POH-GGZ of huisarts

Hiermee kun je daadwerkelijk aan de slag!

Programma

Dag 1 / dagdeel I – De psycho-biologie van stress: een integraal stressmodel 

 • het integrale (bio-psycho-sociale) stressmodel
 • psychofysiologie van inspanning, vermoeidheid en overspanning
 • van vermoeid naar burn-out: het chronische stress syndroom (CSS)

Dag 1 / dagdeel II – Herkennen en inschatten van stresssymptomen en verminderde veerkracht

 • kernbegrippen van de psycho-biologische aanpak
 • Stressgerelateerde klachten: vermoeidheid, (depressie,) angst- en stemmingsklachten en cognitieve klachten als gevolg van langdurige over-activatie
 • licht-matig-ernstige klachtenbeelden
 • Onderzoek middels een intakegesprek en de CSR Vragenlijst Stressklachten

Dag 2 / dagdeel III – Chronische Stress Reversal: terugdraaien van de effecten van chronische stress

 • oefenen met psycho-educatie
 • principes van de CSR-begeleiding
 • het herstelproces: doelen en fasering
 • de eerste (nood)maatregelen en interventies
 • herstelinterventies: fysiek
 • casusbespreking

Dag 3 / dagdeel IV

 • herstelinterventies: gedrag en mentaal
 • principes voor werkhervatting, sociaal-maatschappelijk herstel
 • casusbespreking en oefenen met casussen

Cursusdata 2020
Mei/juni cursus: 15 mei – 09:30 -16:30 uur,  29 mei – 13:00-17:00 uur, 12 juni – 13:00-17:00 uur.

We geven deze cursus ook incompany.

Plaats
Champ’Aubert, Botersloot 1 te Driebergen

Studiebelasting
De cursus beslaat 1 volledige dag en 2 losse dagdelen, met in totaal 15 contacturen. Voor huiswerkopdrachten en literatuurstudie is ongeveer 24 uur nodig.

Accreditatie 
POH-GGZ:  in aanvraag
Huisartsen: in aanvraag

Groepsgrootte
De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 cursisten.
Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de cursus naar een volgende datum doorgeschoven, of we restitueren de cursuskosten

Certificaat
Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.
Met deze verkorte bijscholing is het niet mogelijk om partner van CSR Centrum te worden, daarvoor moet de 4-daagse cursus worden gevolgd.

Investering
De kosten voor deze cursus bedragen € 750,- exclusief btw. Dit is inclusief lunch op de eerste dag, een uitgebreide cursusmap met de handouts en praktische materialen en 2 studieboeken.

Annuleren kan kosteloos binnen 2 weken na aanmelding. Daarna brengen we € 45 annuleringskosten in rekening. Vanaf 4 weken voor aanvang is geen annulering meer mogelijk, wel kun je je door iemand anders laten vervangen.

Aanmelding
Je kunt je aanmelden door online het aanmeldingsformulier in te vullen.

Voor meer informatie bel: 0183 – 354 294 of mail: info@csrcentrum.nl

Docent

Merel Veen (ex-huisarts, mindfulnesstrainer en praktiserend CSR-coach)