Het CSR-coachingstraject

Met het CSR-coachingstraject voor overspanning of burn-out helpen we je zo duurzaam mogelijk te herstellen. Wij hebben de specifieke expertise in huis om je te begeleiden bij het in eerste instantie noodzakelijke fysieke herstel. De essentie van de methode is hier beschreven en is psycho-biologisch van aard.

Zo ziet een CSR-coachingstraject voor overspanning of burn-out eruit

1. Energie CheckUp

De Energie CheckUp is een uitgebreide intake die bestaat uit een online vragenlijst, 2 sessies met je CSR-stresscoach en een psycho-fysiologische meting bij een van onze biofeedbacktherapeuten (of een HRV Lifestyle Analyse). We krijgen hiermee inzicht in de ernst van je stressklachten. De resultaten worden samengevat in een rapportage met conclusies en adviezen.

2. Stresscoaching

Het aantal sessies na de Energie CheckUp is afhankelijk van de ernst van je klachten.

Bij lichtere stressklachten adviseren we een Stress Reductie Traject van 5 sessies. Je werkt met je CSR-coach aan energieopbouw en verbetering van je zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven.

Bij overspanning en burn-out adviseren we een Stress Herstel Traject van 10 sessies. Hierbij werk je in eerste instantie aan je lichamelijk en psychisch herstel. Als je begint op te knappen ga je aan de slag met opbouw van vitaliteit, verbetering van zelfmanagement en indien van toepassing een plan van aanpak rond je re-integratie.

Oefeningen en huiswerkopdrachten zijn gericht op bewuster omgaan met energie en de balans tussen inspanning en herstel. Naast de face-to-face sessies, heb je ook online contact met je CSR-coach via een beveiligde E-module. Door het opnieuw invullen van de CSR Vragenlijst Stressklachten halverwege en bij afronding van de coaching, onderbouwen we de resultaten van je stresscoaching.