Stress kan je leven redden, maar ook het risico op burn-out flink verhogen. Stress wordt over het algemeen als iets negatiefs gezien, maar is dat terecht? Marian Joëls licht licht dit nader toe in een helder artikel.