De Energie CheckUp

De Energie CheckUp is een uitgebreide intake die bestaat uit de online Vragenlijst Stressklachten, 2 sessies met je stresscoach en een psycho-fysiologische meting bij een van onze biofeedbacktherapeuten. Je krijgt inzicht in de ernst van je stressklachten. De resultaten worden samengevat in een rapportage met conclusies en adviezen.

De psycho-fysiologische meting
Met biofeedback-apparatuur worden verschillende lichamelijke reacties op mentale inspanning gemeten (zoals hartslag, ademhaling, spierspanning en huidgeleiding). Die reacties vertellen iets over het reageren van je lichaam op mentale belasting en mogelijke ontregeling van lichaamsfuncties als gevolg van langdurige stress.

De resultaten van de meting zijn op een monitor te zien en de biofeedbacktherapeut geeft er uitleg over. De meting is vaak een eye-opener omdat je ziet dat je zelf invloed kunt uitoefenen op lichamelijke reacties. Je krijgen praktische tips voor lichamelijk herstel mee. Jij en je stresscoach ontvangen een rapport van de meting. Voor je coach zijn de gegevens van de meting een indicatie voor de aandachtspunten binnen het coachingstraject.

De psycho-fysiologische meting maakt in principe onderdeel uit van de Energie CheckUp. De meting wordt uitgevoerd door aan CSR Centrum verbonden biofeedback-therapeuten, die CSR-cliƫnten meten volgens een bepaald protocol.