Jennifer Hanenberg Elders

Voorkom Onnodig Verzuim
Stadhouderslaan 9, 2517 HV Den Haag

T 06-20198897
E hanenberg@csrcoach.nl
I www.voorkomonnodigverzuim.nl

Bedrijfscounselor (ABvC) en registertherapeut (RBCZ)
Specialisatie: stress, burn-out en re-integratie werknemers

Werk, persoonlijkheid en persoonlijke omstandigheden (belasting) kunnen ervoor zorgen dat mensen overbelast zijn geraakt. De drie belangrijkste succesfactoren voor herstel zijn voldoende rust kunnen nemen, het ervaren van invloed en uiting kunnen geven aan gevoelens en emoties (belastbaarheid). Onderzoek wijst uit dat sociale steun daarbij van groot belang is.

Ik begeleid mensen bij de aanpak van de belasting en het vergroten van de belastbaarheid, die steeds meer is afgenomen. Het resultaat is dat mensen zich prettiger en gezonder voelen, meer ruimte ervaren, beter keuzes kunnen maken en relaties verbeteren. Ik werk methodisch, maar elk begeleidingsproces stem ik af op wat de cliënt nodig heeft. Persoonlijk en in het werk. Mijn 15 jaar ervaring als HRM-professional blijkt daarbij, zowel voor werkgevers als werknemers, van toegevoegde waarde.

Cliënten ervaren mijn begeleiding als persoonlijk en doelgericht  en de sfeer als prettig, open, warm, ontspannen en vertrouwd. Communicatie met bedrijfsarts of andere hulpverleners (uiteraard met medische machtiging) wordt hierbij op prijs gesteld en draagt bij aan het voorkomen van onnodig verzuim.