Stress Reductie Traject

De Energie CheckUp
De Energie CheckUp is een uitgebreide intake die bestaat uit een online vragenlijst, 2 sessies met je stresscoach en een psycho-fysiologische meting bij een van onze biofeedbacktherapeuten. We krijgen hiermee inzicht in de ernst van je stressklachten. De resultaten worden samengevat in een rapportage met conclusies en adviezen.

Stresscoaching
Via face-to-face of E-coaching werk je met je coach aan energieopbouw en verbetering van je zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven. Bij E-coaching gebruik je een beveiligd online logboek waarin je coach en jij met elkaar communiceren.
Oefeningen en huiswerkopdrachten zijn gericht op bewuster omgaan met energie en de balans tussen inspanning en herstel. Met een meting aan het eind van het traject onderbouwen we de resultaten van je stresscoaching. 

Rapportages
Vergoedt je werkgever het traject dan wordt die op de hoogte gehouden over de resultaten van de Energie CheckUp en ontvangt een eindverslag. Maar dat gebeurt alleen als jij er toestemming voor geeft.