Software developer

Finne is sinds 2006 actief voor CSR als software developer. Zo heeft hij onder meer het CSR cliëntsysteem gebouwd.

Email: finne@noctilaris.nl