Software developer

Finne is onze huis-software developer. Zo heeft hij onder meer het CSR Cliëntsysteem gebouwd.

Email: finne@noctilaris.nl