Opleidingsvoorwaarden masterclasses, herhalingssessies en verdiepingstrainingen

Masterclasses

Een masterclass
Een masterclass wordt klassikaal of online gegeven. Indien de masterclass online wordt gegeven, gebruiken wij WebinarGeek of Zoom Pro. Het aantal deelnemers aan een masterclass varieert, evenals het aantal docenten. Een klassikale masterclass zal over het algemeen max. 20 deelnemers hebben.

Toelatingsvoorwaarden
Per masterclass worden de toelatingsvoorwaarden aangegeven op de website.

Investering
Het opleidingsgeld varieert en wordt vermeld op de website bij de betreffende masterclass.

Wijze van betaling
Indien de masterclass wordt gegeven via WebinarGeek, is aan de inschrijving direct de online betaling gekoppeld. Na betaling is de inschrijving definitief.
Indien de masterclass wordt gegeven via Zoom Pro, ontvang je na het indienen van het inschrijfformulier en evt. je cv een bevestiging en een factuur. Na onze bevestiging is de inschrijving definitief.

STAP-budget
De masterclasses zijn niet opgenomen in het STAP-scholingsregister.

Annulering 
Annulering van deelname aan een online masterclass is niet mogelijk. De opname van de masterclass is na afloop van de masterclass een beperkte periode terug te kijken.
Deelname aan een klassikale masterclass kun je tot vier weken voor aanvang van de masterclass annuleren; er worden in dat geval € 45 administratiekosten exclusief 21% btw in rekening gebracht.
Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van een klassikale masterclass is geen restitutie mogelijk.
Mocht de masterclass geen doorgang vinden doordat er te weinig deelnemers zijn, of door onvoorziene omstandigheden, dan wordt het gehele bedrag teruggestort.

Intellectueel eigendom, auteursrecht
Wij delen informatie en materiaal in onze masterclasses. De deelnemer mag dit in de originele vorm inzetten voor gebruik in de eigen coachpraktijk.

Het auteursrecht van het opleidingsmateriaal berust bij CSR Centrum, tenzij een andere auteursrecht-hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CSR Centrum zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
Het is het nadrukkelijk niet toegestaan om de ontvangen informatie en materialen te verwerken in eigen opleiding(en)/cursus(sen) voor derden zonder schriftelijke toestemming van CSR Centrum.

Het intellectueel eigendom van de CSR®-Methode en de handelsmerken CSR® en (erkende) CSR-coach® berusten bij Sonja van Zweden en zijn in exclusieve licentie gegeven aan CSR Centrum. Uitsluitend partners van CSR Centrum zijn gerechtigd de merken te voeren. Informatie over het partnerschap en de toelatingseisen vind je op de website van CSR Centrum.

Schending intellectueel eigendom, auteursrecht
Bij overtreding van het bepaalde in deze voorwaarden is (ex-)deelnemer een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van € 10.000,- per overtreding aan CSR Centrum verschuldigd en verbeurt (ex-deelnemer) aan CSR Centrum een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.
Indien de door CSR Centrum als gevolg van de overtreding geleden schade hoger is dan
€ 5.000,- heeft CSR Centrum recht op volledige schadevergoeding.

Herhalingssessies voor ex-cursisten

Een herhalingssessie
Een herhalingssessie wordt klassikaal of online gegeven. Indien de herhalingssessie online wordt gegeven, gebruiken wij Zoom Pro. Het aantal deelnemers aan een herhalingssessie varieert, evenals het aantal docenten. Een klassikale herhalingssessie zal over het algemeen max. 20 deelnemers hebben.

Toelatingsvoorwaarden
Een herhalingssessie is toegankelijk voor ex-deelnemers van de vierdaagse CSR-opleiding over de CSR-Methode.

Investering
Het opleidingsgeld varieert en wordt vermeld op de website bij de betreffende herhalingssessie.

Wijze van betaling
Na het indienen van het inschrijfformulier ontvang je een bevestiging en een factuur. Na onze bevestiging is de inschrijving definitief.

STAP-budget
De herhalingssessies zijn niet opgenomen in het STAP-scholingsregister.

Annulering 
Deelname aan een online of klassikale herhalingssessie kun je tot vier weken voor aanvang van de herhalingssessie annuleren; er worden in dat geval € 45 administratiekosten exclusief 21% btw in rekening gebracht. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van een herhalingssessie is geen restitutie mogelijk.
Mocht de herhalingssessie geen doorgang vinden doordat er te weinig deelnemers zijn, of door onvoorziene omstandigheden, dan wordt het gehele bedrag teruggestort.

Intellectueel eigendom, auteursrecht
Wij delen informatie en materiaal in onze herhalingssessies. De deelnemer mag dit in de originele vorm inzetten voor gebruik in de eigen coachpraktijk.

Het auteursrecht van het opleidingsmateriaal berust bij CSR Centrum, tenzij een andere auteursrecht-hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CSR Centrum zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
Het is het nadrukkelijk niet toegestaan om de ontvangen informatie en materialen te verwerken in eigen opleiding(en)/cursus(sen) voor derden zonder schriftelijke toestemming van CSR Centrum.

Het intellectueel eigendom van de CSR®-Methode en de handelsmerken CSR® en (erkende) CSR-coach® berusten bij Sonja van Zweden en zijn in exclusieve licentie gegeven aan CSR Centrum. Uitsluitend partners van CSR Centrum zijn gerechtigd de merken te voeren. Informatie over het partnerschap en de toelatingseisen vind je op de website van CSR Centrum.

Schending intellectueel eigendom, auteursrecht
Bij overtreding van het bepaalde in deze voorwaarden is (ex-)deelnemer een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van € 10.000,- per overtreding aan CSR Centrum verschuldigd en verbeurt (ex-deelnemer) aan CSR Centrum een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.
Indien de door CSR Centrum als gevolg van de overtreding geleden schade hoger is dan
€ 5.000,- heeft CSR Centrum recht op volledige schadevergoeding.

Verdiepingstraining voor CSR partners

Een Verdiepingstraining
Een Verdiepingstraining wordt klassikaal of online gegeven. Indien de Verdiepingstraining online wordt gegeven, gebruiken wij Zoom Pro. Dit programma is (voor deze toepassing) voldoende beveiligd. Het aantal deelnemers aan een Verdiepingstraining varieert, evenals het aantal docenten. Een klassikale Verdiepingstraining zal over het algemeen max. 20 deelnemers hebben.

Toelatingsvoorwaarden
Verdiepingstrainingen zijn uitsluitend toegankelijk voor partners van CSR.

Investering
Het opleidingsgeld varieert en wordt vermeld op de website bij de betreffende Verdiepingstraining.

Wijze van betaling
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt een bevestiging en factuur toegestuurd.

STAP-budget
De Verdiepingstrainingen zijn niet opgenomen in het STAP-scholingsregister.

Annulering
Tot vier weken voor aanvang van de Verdiepingstraining kan de aanmelding worden geannuleerd; er worden in dat geval € 45 administratiekosten exclusief 21% btw in rekening gebracht.
Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang is geen restitutie mogelijk.
Mocht de Verdiepingstraining geen doorgang vinden doordat er te weinig deelnemers zijn, of door onvoorziene omstandigheden, dan wordt het gehele bedrag teruggestort.

Intellectueel eigendom, auteursrecht
Wij delen informatie en materiaal in onze Verdiepingstrainingen. De deelnemer mag dit in de originele vorm inzetten voor gebruik in de eigen coachpraktijk.

Het auteursrecht van het opleidingsmateriaal berust bij CSR Centrum, tenzij een andere auteursrecht-hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CSR Centrum zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
Het is het nadrukkelijk niet toegestaan om de ontvangen informatie en materialen te verwerken in eigen opleiding(en)/cursus(sen) voor derden zonder schriftelijke toestemming van CSR Centrum.

Schending intellectueel eigendom, auteursrecht
Bij overtreding van het bepaalde in deze voorwaarden is (ex-)deelnemer een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van € 10.000,- per overtreding aan CSR Centrum verschuldigd en verbeurt (ex-deelnemer) aan CSR Centrum een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.
Indien de door CSR Centrum als gevolg van de overtreding geleden schade hoger is dan € 5.000,- heeft CSR Centrum recht op volledige schadevergoeding.