Opleidingsvoorwaarden

De cursus ‘Stresspreventie- en interventie volgens de CSR®-Methode’

telt 4 lesdagen (10.00 – 17.00 uur) met afwisseling van college, groepsinteractie en vaardigheidstraining (in totaal 28 uur aan fysieke bijeenkomsten). Voor huiswerkopdrachten en literatuurstudie is ongeveer 30 uur nodig. De cursus wordt afgerond met een certificaat.

Toelatingsvoorwaarden

Deze cursus is aanbevolen voor psychologen, coaches, (bedrijfs)artsen, (bedrijfs)maatschappelijk werkenden, P&O-ers en andere beroepsgroepen die mensen met chronische stress moeten diagnosticeren, begeleiden, beoordelen of behandelen.
De cursus is toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn in een relevante beroepspraktijk, met een afgeronde academische of HBO-opleiding, gericht op het begeleiden van mensen. Het niveau is HBO+/academisch.

Investering

Het cursusgeld voor de cursus ‘Stresspreventie en –interventie volgens de CSR®-Methode’ bedraagt: € 1.495, exclusief 21% btw.
Dit bedrag is inclusief alle opleidingsmaterialen en een boek. Ook is een lunch op de cursusdagen inbegrepen.

Na afloop van de cursus is er voor alle cursisten een take home tentamen beschikbaar. Voor het nakijken brengen we € 100 exclusief 21% btw in rekening. Voor NIP-psychologen A&O en A&G is het maken van het take home tentamen voorwaarde om de 48 PE-punten toegekend te krijgen.

Wijze van betaling

Na ontvangst van het inschrijfformulier en uw cv wordt een bevestiging toegestuurd. U ontvangt separaat een aanbetalingsfactuur van € 250 (incl. btw). Uw inschrijving is definitief na betaling van deze factuur. De factuur voor het resterende cursusgeld volgt ongeveer vijf weken voor aanvang van de opleiding.

Annulering

Tot vier weken voor de aanvang van de opleiding kan de aanmelding worden geannuleerd; er wordt in dat geval € 75 administratiekosten excl. btw in rekening gebracht. De gedane aanbetaling wordt op korte termijn teruggestort (verrekend met de administratiekosten).

Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang is geen restitutie mogelijk. U krijgt wel de mogelijkheid om een latere opleiding alsnog te doen (mits daar plek is). Mocht de cursus geen doorgang vinden door te weinig deelnemers, dan wordt uiteraard het gehele bedrag teruggestort.

Uitschrijving

Bij uitschrijving gedurende de opleiding wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend. Indien – om wat voor reden dan ook – gedurende de opleiding wordt besloten niet door te gaan, verzoekt CSR Centrum dit schriftelijk mede te delen aan de coördinator van de opleiding.

Aantal deelnemers

Een cursusgroep bestaat uit maximaal 16 deelnemers, plus eventuele inhalers van een vorige cursus.

Bij onvoldoende belangstelling wordt een opleiding uitgesteld. Degenen die zich hebben ingeschreven krijgen hiervan tijdig bericht (niet later dan drie weken voor aanvang van de betreffende cursus) en het cursusgeld wordt desgewenst teruggestort.

Aantal docenten

Vanaf 12 cursisten zijn er tijdens de cursusdagen 2 docenten aanwezig. In een incidenteel geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) kan het voorkomen dat een docent de cursus alleen geeft.
Er is een wisselende poule docenten. Het staat CSR vrij om de beschikbare docenten naar eigen inzicht in te delen en een eerdere planning te wijzigen. Hieraan kunnen geen garanties ontleend worden.

Intellectueel eigendom, auteursrecht

Het handelsmerk CSR®, CSR-coach® en het intellectueel eigendom van de CSR®-Methode berusten bij Sonja van Zweden en is in exclusieve licentie gegeven aan CSR Centrum.

Het auteursrecht van het cursusmateriaal (inhoud van de mappen en materiaal dat wordt uitgereikt tijdens de lessen) berust bij CSR Centrum, tenzij een andere auteursrecht-hebbende op het werk zelf is aangegeven.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CSR Centrum zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Eigendomsrecht van het cursusmateriaal

Van het uitgereikte cursusmateriaal berust het eigendomsrecht bij de cursist.