Overspannenheid beroepsziekte no. 1

,

Van alle psychische beroepsziekten komt overspannenheid het meest voor. Vooral in de financiële sector hebben veel mensen hier last van. Overspannenheid en burn-out vormden met 76% het grootste deel van het aantal meldingen. Mannen melden vaker een psychische beroepsziekte dan vrouwen en problemen met de werkinhoud en problemen tussen mensen zijn vaak de oorzaak. In 50% van de meldingen duurde het verzuim langer dan drie maanden.

Een stijger op de lijst is de post-traumatische stressstoornis die vaak voorkomt bij de politie, treinmachinisten en –conducteurs, mensen in de zorg en defensiepersoneel. Dit blijkt uit het onderzoek Kerncijfers beroepsziekten over 2013 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Van alle ziektemeldingen in 2012 was 47% van psychische aard. Dit is exclusief de cijfers uit de bouw, waar vooral lichamelijke klachten worden geregistreerd.

Volgens cijfers van het CBS gaat het ziekteverzuim in het algemeen omlaag. In het tweede kwartaal van 2014 was het verzuimpercentage 3,7%. Het ziektepercentage daalt al enkele jaren langzaam. In het tweede kwartaal van 2011 bedroeg het verzuimpercentage nog 4,1%. Dit percentage is sindsdien steeds lager geworden.

Bron: P&O Actueel