Privacy

CSR respecteert je privacy en gaat zeer zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
In ons Privacyreglement lichten we toe wat voor informatie we over jou verzamelen en wat we daarmee doen. Voor vragen en verzoeken over je gegevens kun je altijd contact met ons opnemen.
Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. In onze Cookieverklaring lees je wat cookies zijn en hoe cookies door ons worden gebruikt.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash- applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. We maken op onze website gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van jouw browser.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Sociale netwerken

We hebben op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Deze partijen anonimiseren de verzamelde informatie zo veel mogelijk. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina. We kunnen je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Privacyreglement CSR Centrum

Definities

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de CSR Centrum internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement
CSR Centrum mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft CSR Centrum de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door CSR Centrum worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

CSR Centrum vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft CSR Centrum in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens CSR Centrum expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die CSR Centrum gebruikt en het doel van het gebruik.
CSR Centrum verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant van ons wordt of bent, een aankoop of bestelling doet, de website bezoekt, een werknemer van CSR Centrum bent, je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, of via het contactformulier contact met ons opneemt.

CSR Centrum verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres, IP-adres; als je door CSR Centrum gecoacht wordt: gegevens over jouw gezondheidssituatie. De gegevens over jouw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer we niet zonder deze gegevens de dienstverlening kunnen leveren.

De persoonsgegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met CSR Centrum sluiten financieel en administratief tekunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • geanonimiseerd onderzoek te kunnen doen;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies

CSR Centrum houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zichinteresseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

CSR Centrum verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de CSR Centrum-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die CSR Centrum met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • CSR Centrum verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personeel van CSR Centrum worden ingezien of door je eigen CSR-coach en door de IT-verwerker. Om je privé – gegevens te beschermen hebben we met deze laatste een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Al jouw persoonsgegevens worden door CSR Centrum beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord + invoeren van een extra authentificatiecode om in te loggen in het digitale systeem.
 • De medewerkers van CSR Centrum hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan CSR Centrum verstrekte persoonsgegevens.
 • CSR Centrum heeft bewerkersovereenkomsten afgesloten met alle externe bewerkers van de informatie.
 • CSR Centrum heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en volgens de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Wil je gebruik maken van je rechten, dan kun je dit per email bij info@csrcentrum.nl aangeven. Als we je verzoek moeten afwijzen, leggen we uit waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van CSR Centrum.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met CSR Centrum opnemen; we proberen er samen met jou uit te komen.
Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie, of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door CSR Centrum? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal CSR Centrum ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van CSR Centrum.

Kwaliteit

CSR-stresscoaching is gericht op duurzaam herstel. We stellen dan ook hoge eisen aan de kwaliteit van onze CSR-stresscoaches. Zij hebben ruime ervaring in begeleiden van mensen met stressklachten, bieden goede resultaten en tevreden cliënten. CSR monitort CSR-coaches en CSR-coachingstrajecten via periodieke rapportages en evaluaties. Jaarlijkse bijscholing is een verplichting. De CSR-stresscoaches conformeren zich aan onze Gedragscode, die is gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.
Ook hebben we een Klachtenreglement dat de belangen van onze cliënten beschermt. Het adres van de Klachtencommissie is Broekseweg 47, 4231 VD Meerkerk.

Voorwaarden

‘What you see is what you get’ is het uitgangspunt bij de opdrachten die we op organisatieniveau uitvoeren. We zijn realistisch in het stellen van doelen. Aan onze onderzoeken verbinden we de voorwaarde dat een aantal van de vastgestelde knelpunten ook werkelijk wordt aangepakt. We maken duidelijke afspraken met onze opdrachtgevers over inhoud, kosten en tijdplanning, leggen die vast en houden ons daar aan. In onze algemene voorwaarden staat helder beschreven wat de rechten en plichten zijn voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Lees hier de opleidingsvoorwaarden van de cursus Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode.

Lees hier de opleidingsvoorwaarden van de nascholing Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode voor POH-GGZ, POH-Somatiek en huisarts.