Hoe worden de gegevens van klant en cliënt beveiligd?

CSR webshop houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. We respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. 

Tijdens het versturen van de gegevens, of wanneer de gegevens zijn opgeslagen, worden deze versleuteld met de Secure Socket Layer (SSL)-technologie die binnen de branche als de standaard geldt.

De toegang van klanten tot het systeem en de gegevens is beveiligd met een wachtwoord. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van hun wachtwoorden en voor het regelmatig wijzigen van hun wachtwoorden. Ook dienen wachtwoorden gewijzigd te worden wanneer men zich zorgen maakt dat de beveiliging mogelijk is gecompromitteerd.