Stress Herstel Traject

De Energie CheckUp
De Energie CheckUp is een uitgebreide intake die bestaat uit een online vragenlijst, 2 sessies met je stresscoach en een psycho-fysiologische meting bij een van onze biofeedbacktherapeuten. We krijgen zo inzicht in de ernst van je stressklachten. De resultaten worden samengevat in een rapportage met conclusies en adviezen.

Stresscoaching
Het aantal sessies na de Energie CheckUp is afhankelijk van de ernst van je klachten. Gemiddeld zijn 10 sessies voldoende; je betaalt enkel de sessies die je gebruikt. Tijdens de stresscoaching werk je in eerste instantie aan lichamelijk en psychisch herstel, vervolgens aan opbouw van vitaliteit, verbeterd zelfmanagement en indien van toepassing een plan van aanpak rond de re-integratie. Binnen de sessies komen ontstaan en het voorkomen van stressklachten aan de orde. Ook geeft je coach oefeningen en ‘huiswerk’ mee, gericht op:

- beter leren te ontspannen
- opbouw van energie; leef-, slaap- en eetgewoonten worden bekeken
- het bewaren van een gezonde balans tussen werk en privé
- sterk naar het werk; thuis oefeningen doen, afgestemd op het werk. 

Halverwege en aan het eind van het traject vinden metingen plaats, waarmee de resultaten van de stresscoaching worden onderbouwd.

Face-to-face in combinatie met E-coaching
Meestal bestaat een Stress Herstel Traject uit face-to-face sessies, omdat mensen die zwaar overbelast zijn doorgaans concentratieproblemen hebben. De overstap naar E-coaching is mogelijk wanneer herstel is ingetreden en de stresscoaching zich meer richt op zelfmanagement en re-integratie.

Rapportages
Vergoedt je werkgever het traject dan wordt die op de hoogte gehouden over de resultaten van de Energie CheckUp en ontvangt een tussentijds- en eindverslag. Inhoudelijke rapportages worden uitsluitend aan de bedrijfsarts verstrekt. Maar verslaglegging gebeurt alleen als jij er toestemming voor geeft.