drs. Carolien Hamming

Algemeen directeur

Carolien nam in 2006 CSR Centrum over van Sonja van Zweden, die de CSR-Methode ontwikkelde. Vanuit haar achtergrond als coach heeft zij het CSR-gedachtengoed en ideeën in exclusieve licentie overgenomen en gezorgd voor verdere ontwikkeling op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de coachpraktijk. Carolien is co-docent bij de cursus Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode. Naast de dagelijkse leiding houdt ze zich bezig met productontwikkeling en marketing.

Email: hamming@csrcentrum.nl