Gratis stresscoaching voor UTA-personeel uit de bouw/infra-sector

UTA (Uitvoerend Technisch Administratief) -medewerkers met te veel werkdruk en stress hebben vanuit de CAO Bouwnijverheid recht op gratis advies en begeleiding. CSR Centrum, specialist op dit gebied, voert deze stresscoaching uit in opdracht van Volandis.

Persoonlijke coaching op maat
CSR Centrum heeft al meer dan 13 jaar ervaring in de bouw. Onze CSR-stresscoaches weten waar ze het over hebben en er wordt niet onnodig gepsychologiseerd. We hebben geen wachtlijsten, het is anoniem en er zit altijd een CSR-stresscoach in de buurt.

Let op: niet al onze coaches kunnen deze gratis coaching bieden. Bel dus altijd eerst even met ons hoofdkantoor.
Gratis telefoonnummer: 0800 – 02 31 773

Meer dan 2.500 werknemers uit de bouwsector gingen je voor bij het volgen van een coachingstraject. 97% van hen gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de coaching.
In de folder Stress uit de bouw lees je meer over de UTA-werkdrukvoorziening.

Aanmelden
De coaching start met een telefonische intake (15 minuten) door een medewerker van CSR Centrum. Zij verwijst (als je wilt in overleg) je vervolgens naar een CSR-stresscoach bij jou in de buurt. Neem dus altijd eerst even met CSR Centrum contact op, voordat je zelf via onze website een coach benadert.

CI man helm

Zo ziet een traject bij CSR-Centrum eruit

1. De Energie CheckUp

De Energie CheckUp is een uitgebreide intake die bestaat uit een online vragenlijst, 2 sessies met je CSR-stresscoach en een psycho-fysiologische meting bij een van onze biofeedbacktherapeuten. We krijgen hiermee inzicht in de ernst van je stressklachten. De resultaten worden samengevat in een rapportage met conclusies en adviezen.

2. Stresscoaching (indien nodig)

Face-to-face (of optioneel E-coaching) werk je met je coach aan energieopbouw en verbetering van je zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven. Bij E-coaching gebruik je een beveiligd online logboek waarin je coach en jij met elkaar communiceren.

Oefeningen en huiswerkopdrachten zijn gericht op bewuster omgaan met energie en de balans tussen inspanning en herstel. Met een meting aan het eind van het traject onderbouwen we de resultaten van je stresscoaching.

Wil je je aanmelden of heb je vragen?

Bel 0800 – 02 31 773 

of stuur een mailtje naar:

info@csrcentrum.nl

Resultaten infographic 2018

20190228_infogr finale