Gratis coaching voor UTA- en bouwplaatsmedewerkers uit de bouw/infra-sector

In opdracht van Volandis organiseert CSR Centrum, specialist op het gebied van stress en veerkracht, gratis coaching voor UTA- en bouwplaatsmedewerkers. Per 1 juni 2021 hebben niet alleen UTA-medewerkers, maar ook bouwplaatsmedewerkers met te veel werkdruk en stress vanuit de CAO Bouwnijverheid recht op gratis advies en begeleiding.

Persoonlijke coaching op maat
CSR Centrum heeft al meer dan zestien jaar ervaring in de bouw. Onze CSR-coaches weten waar ze het over hebben en er wordt niet onnodig gepsychologiseerd. We hebben geen wachtlijsten, het is anoniem en er zit altijd een CSR-coach in de buurt.

Meer dan 3.500 werknemers uit de bouwsector gingen je voor
97% de werknemers die een CSR-coachingstraject volgde gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de coaching. In deze folder lees je meer over de werkdrukvoorziening.

➡️ Lees in dit interview hoe timmerman Hans de coaching ervaren heeft.

Aanmelden
Voor gratis stresscoaching via de werkdrukvoorziening is een schriftelijke verwijzing van de preventie bouwarts of DIA-adviseur nodig.

Neem daartoe contact op met je preventie arbodienst om een afspraak te maken voor het spreekuur bedrijfsarts (arbospreekuur). Contactgegevens vind je hier. Indien je niet weet bij welke preventie arbodienst je terecht kunt, kun je contact opnemen met de Volandis Vraagbaak: 0341 – 499 299 of info@volandis.nl.

Zodra we de verwijzing van de bouwarts of DIA-adviseur ontvangen hebben, nemen we contact op voor een intake-gesprek.

Gratis coaching UTA- en bouwplaatsmedewerkers

Zo ziet de gratis coaching voor UTA- en bouwplaatsmedewerkers eruit

1. De Energie CheckUp

De Energie CheckUp is een uitgebreide intake die bestaat uit de CSR Vragenlijst Stressklachten, twee sessies met je CSR-coach en eventueel een psycho-fysiologische meting bij een van onze biofeedbacktherapeuten. We krijgen hiermee inzicht in de ernst van je stressklachten. De resultaten worden samengevat in een rapportage met conclusies en adviezen.

2. Stresscoaching (indien nodig)

Face-to-face (of optioneel via beeldbellen) werk je met je coach aan energieopbouw en verbetering van je zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven. Het aantal sessies dat je zult krijgen is afhankelijk van de ernst van je klachten. Er zijn maximaal 10 sessies beschikbaar.

Oefeningen en huiswerkopdrachten zijn gericht op bewuster omgaan met energie en de balans tussen inspanning en herstel. Door het opnieuw invullen van de CSR Vragenlijst Stressklachten bij afronding van de coaching, onderbouwen we de resultaten van je stresscoaching.

Wil je gebruik maken van deze gratis coaching voor UTA- en bouwplaatsmedewerkers? Neem dan contact op met je bouwarts of DIA-adviseur.

Gratis coaching UTA- en bouwplaatsmedewerkers